Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Kalendarium

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

 

 

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku - 30 maja 2023 roku

- skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku - 29 listopada 2023 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

Półroczny raport skonsolidowany - 29 września 2023 roku

3. Raporty roczne za 2022 rok

Raport roczny jednostkowy za 2022 rok - 28 kwietnia 2023 roku

Raport roczny skonsolidowany za 2022 rok - 28 kwietnia 2023 roku

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2022 r oraz za II kwartał 2023 r. na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za