Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień

30 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba głosów zmiana

Procent głosów zmiana

Czarzasty Małgorzata

517 064

18,46

517 064

15,86

wzrost o 13.400

wzrost o 0,41%

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,47

205 425

6,30

bez zmian

bez zmian

Majdzik Adam

205 778

7,35

205 778

6,31

bez zmian

bez zmian

Stępień Lucyna i Stanisław

390 313

13,94

506 865

15,55

spadek o 21.000

spadek o 0,64%

 

Garliński Marcin

227 767

8,13

227 767

6,99

wzrost o 10.500

wzrost o 0,32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.260.598 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 2.800.598 akcji.

 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania raportu półrocznego za 2017 z dnia 30.08.2017 r. do dnia 30.08.2018 r.

 

 

ZARZĄD

 

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem  227.767 akcji (wzrost o 10 500), dających prawo do 6,99% głosów na WZA (wzrost o 0,32%).

 

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem 517.064 akcji (wzrost o 13 400), dających prawo do 15,86% głosów na WZA (wzrost o 0,41%).

 

 

RADA NADZORCZA

 

Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 390.313 akcji (spadek o 21 000), które uprawniają do 15,55% głosów na WZA (spadek o 0,64%).