Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień

26 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba głosów zmiana

Procent głosów zmiana

Czarzasty Małgorzata

523 256

18,68

523 256

16,05

wzrost o 16.692

wzrost o 0,51%

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,47

205 425

6,30

bez zmian

bez zmian

Majdzik Adam

205 778

7,35

205 778

6,31

bez zmian

bez zmian

Stępień Lucyna i Stanisław

390 313

13,94

506 865

15,55

spadek o 21.000

spadek o 0,64%

 

Garliński Marcin

233 824

8,35

233 824

7,17

wzrost o 16.557

wzrost o 0,51%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.260.598 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 2.800.598 akcji.

 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania raportu półrocznego za 2017 z dnia 27.04.2018 r. do dnia 26.04.2019 r.

 

 

ZARZĄD

 

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem  233.824 akcji (wzrost o 16 557), dających prawo do 7,17% głosów na WZA (wzrost o 0,51%).

 

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem 523.256 akcji (wzrost o 16 692), dających prawo do 16,05% głosów na WZA (wzrost o 0,51%).

 

 

RADA NADZORCZA

 

Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 390.313 akcji (spadek o 21 000), które uprawniają do 15,55% głosów na WZA (spadek o 0,64%).