Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień

29 maja 2020 r.

 

 

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Czarzasty Małgorzata

559 702

19,99

559 702

17,17

Stępień Stanisław

380 213

13,58

496 765

15,24

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,47

205 425

6,30

Garliński Marcin

270 344

9,65

270 344

8,29

Majdzik Adam

205 778

7,35

205 778

6,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.260.598 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 2.800.598 akcji. 

 

 

 

ZARZĄD

 

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem  270.344 akcji, dających prawo do 8,29% głosów na WZA.

 

 

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem  559.702 akcji, dających prawo do 17,17% głosów na WZA.

 

 

RADA NADZORCZA

 

Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 380.213 akcji, które uprawniają do 15,24% głosów na WZA.