Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień

29 kwietnia 2022 r.

 

 

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Czarzasty Małgorzata

740 578

23,65

740 578

20,98

Stępień Stanisław

358 237

11,44

474 789

13,45

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,31

205 425

5,82

Garliński Marcin

456 271

14,57

456 271

12,93

Majdzik Adam

205 778

6,57

205 778

5,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.529.156 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 3.069.156 akcji. 

 

 

 

ZARZĄD

 

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem  456 271  akcji, dających prawo do 12,93% głosów na WZA.

 

 

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem  740 578 akcji, dających prawo do 20,98% głosów na WZA.

 

 

RADA NADZORCZA

 

Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 358 237 akcji, które uprawniają do 13,45% głosów na WZA.